กาพย์ห่อโคลงพระศรีมโหสถ 2 โดย พระศรีมโหสถ

กาพย์ห่อโคลงพระศรีมโหสถ 2 (จบ)

ฉาบฉมอมชราบชู บินวี่วู่สู่ภุมรี
โกสุมหุ้มอับศรี วารีเพรียวเหี่ยวดูดาย

ฉาบฉมอมอู้มโอช บินบน
สมสู่ภูมรีรน ร่อนไม้
โกมุทอุดดมคนธ โรยร่วง
เหี่ยวหายมลายรศไร้ เปลี่ยวแล้วดูดาย

ทรามสงวนด่วนเดาถนัด บดุจสัตว์กัดกลิ่นอาย
รักแก้วแล้วฤาคลาย บผายจากพรากนฤมล

ทรามสงวนด่วนขึ้งขุ่น อารมณ์
ใช่สัตวลัดแลงชม ชราบเหล้น
รักแล้วแก้วเกลียวกลม สมอยู่
บบ่ายคลายคลาเว้น ห่างร้างถึงยาม

ตัวเรียมเทียมจามรี เชื้อชาตรีถี่ถนอมขน
ข้องหนามท่ามกลางคน เสียชนมสู่อยู่ปลดไป

เรียมเทียมจามรีรู้ สงวนขน
ข้องหนามท่ามกลางคน ไล่ล้อม
เสียชีวิตรบคิดตน น้องนาฏ
อยู่เปลื้องเคืองคนอ้อม ออกพ้นคงคืน

กลชายหลายลิ้นแลบ คมปแปลบแสบเสียวใจ
เคียวคดกดตรงไฉน ปราไศรยแสร้งแกว่งทอดตัว

กลชายหลายลิ้นฬ่อ ลวงหญิง
ความสัจตัดไฉนจริง หนึ่งน้อย
เคียวคดกดตรงจริง ฤาซื่อ
ปากเปล่าเล้าโลมร้อย เล่ห์ล้วนลวงหญิง

เรียมฤาคือบันทัด ช่างชาญดัดขัดเกลาขยัน
ทอดเขียนเรียนพระธรรม์ ใช่สันเคียวเบี้ยวบิดงอ

ใจเรียมเทียมดุจด้วย บันทัด
คนช่างเกลาเหลาดัด รอบรู้
ทอดเขียนระเมียนอรรถ ธรรเมศ
ใช่อันสันเคียวคู้ คดค้อมคมหนา

ปากอย่าตาพริบเพื่อน กลิ้งกลอกเกลื่อนเลื่อนใบบัว
คิดมาหน้าใคร่หัว มีผัวไพ่ไฝ่กลางสนาม

ปากอย่าตาเพ่งเผื้อน พรูพรับ
ชลในใบบัวกลับ กลอกกลิ้ง
คิดมาน่าสรวลศับท์ ไพเพิด
ลำไพ่ในผัวทิ้ง ทอดไว้ในสนาม

นงนุชสุดสวาศเฮย พี่บเคยเอ่ยคำงาม
รักแล้วแก้วเกลากาม กล่าวถามน้องห้องหอทงัน

นงนุชสุดเสน่ห์ล้ำ สงสาร
พี่บ่เคยเฉลยหวาน หว่านเหล้น
รักน้องสนองในการ พารฤกษ์
ถามข่าวกล่าวฤาเว้น สิ่งสร้างหอทงัน

หน้าหัวตัวเต่าคับ ใครจะนับจับเหวี่ยงยอ
ยื่นหัวกลัวต้องตอ หดคอเข้าเจ่าหลบหาย

หน้าหัวตัวต้อมเต่า ตุงหลัง
ผู้ใดใฝ่แสวงหวัง เหวี่ยงเว้น
ยื่นหัวกลัวตอฝัง แฝงอยู่
หดคอตอเข้าเร้น ด่าวดิ้นดินเลน

คำจริงสิ่งเรียมบอก คือช้างออกงอกงางาม
มีมันปั่นเหลือลาม บขามค้อนห่อนหดคืน

คำจริงสิ่งนี้พี่ ฤาถอย
งาพญาสารสอย แส่ค้อน
มีมันปั่นหมายคอย ลามไล่
ไม่ขามความเยินย้อน ห่อนหย้นคืนหลัง

คำชายหมายขีดน้ำ ลบเลือนกล้ำคำกลับกลาย
ร่องรอยถอยถมหาย ลิ้นชายล่อส่อเสมอกัน

คำชายหมายขีดน้ำ เลือนลบ
เส้นบหายมลายกลบ เกลื่อนสน
รอยร่องท่องแถวหลบ หลายเลิศ
แยบคายลายลมลิ้น ล่อเลี้ยวโลมหญิง

ตัวพี่นี้กล่าวสาร คือเหล็กจารลานแผ่นผา
เส้นสายลายเลขา เป็นปรากฏสรดฤาหาย

คำพี่ที่แกล้งกล่าว เฉลยสาร
คือเหล็กจารลานกลาง อ่านแจ้ง
แลเห็นเส้นสายจาร ลายเลิศ
รจนาปรากฏแกล้ง แต่งไว้ฤาหาย

ลิ้นงูพรูพรายแพร่ง ลิ้นลมแต่งแห่งชายไฉน
ดุจกันหวั่นจงใจ แก้ไขคล่องต้องติดตาม

ลิ้นงูพรูพรายแพร่ง พรายหลาย
ลิ้นเล่ห์เปรลมชาย กล่าวเกี้ยว
ดุจกังหันเหินหาย โปรยเปล่า
แก้ไขใจคดเคี้ยว ล่อลิ้นลาวล

ตราชูดูทางเที่ยง บบ่ายเลี่ยงเหวี่ยงเสมอกัน
ลิ้นเดียวเหนี่ยวกลางคัน บผันปลิ้นลิ้นเรียมเหมือน

ตราชูดูลิ้นดิ่ง เดียวตรง
บบ่ายคลายเอนลง เงี่ยง้ำ
เตรียบตรูคู่คำองค ยมเรศ
ชั่งบาปบุญบุญก้ำ กึ่งลิ้นเรียมเหมือน

เกรือกเปรียบเทียบพระลอ บสู่ขอต่ออาษา
ทำอุคร์สนุกเสน่หา ปืนยาพิศม์ติดตรึงตาย

กลก่อลอราชร้าง เมืองมา
บสู่อยู่อาษา หนึ่งน้อย
ทำอุคร์สนุกเสน่หา สองราช
เขายิงสิ่งสรรพร้อย ร่างเร้าเสียสกล

ตัวเรียมเทียมบูรณก เหาะเหินผงกผกผยองไป
อาษาฝ่าเอาใจ พิธูรไท้ได้นางงาม

ตัวเรียมเทียมด้วยดุจ บูรณก
ไปพะนันขันสกายก บาศไท้
อาษานาคนาลก ลุลาภ
พระพิธูรไปได้ ท่านท้าวอวยนาง

เกรือกเปนเช่นภูมี กรุงจลณีขี่เมืองขวาง
บ่รู้ผู้ลักนาง ไปทางไต้ไม่ติดตาม

เกรือกเปนเช่นไท้เทพ จลณี
ศักดิ์ใหญ่ไกรษรสีห์ คคู้
เขาลักอัคเทวี ลีลาด
ทางได้ไป่ฤารู้ อยู่ร้างฤาตาม

เรียมคือพระสุทน บ่คิดชนม์ก่นทางไป
ข้ามเขาเซราซฤกไพร นานไกลสบพบมะโนหะรา

เรียมคือนฤเบศไท้ สุทน
บุกป่าฝ่าเซราชล เชี่ยวช้า
เดิรเดียวเปลี่ยวใจจน ทนเทวศ
ตามนางทางเทียมฟ้า เช่นเชื้อสาวสวรรค์

เกรือกเหมือนเงื่อนบพิตร รถสิทธิสนิทนนทา
รุกริบสิบสองพะงา ควักตาให้ใส่ขุมขัง

เกรือกเหมือนเงื่อนท้าวผ่าน สากล
รักมารดาลมัวมนท ข่าวไข้
สิบสองจองทันอน ทการเนตร
แล้วส่งลงขุมให้ ร่ำร้อนฤาเสบย

บหลงจงหญิงพาล พระกุณาลสารใส่ใจ
หญิงร้ายส่ายเสียไกล พิดไสมยอยู่คู่ครองสอง

ไม่หลงจงจ่อด้วย หญิงพาล
ในกุณาลสารปาน เปรียบไว้
เปนรเบียบเทียบเทียมทาน ธรรเมศ
หญิงร้ายขจายกลไหม้ หลีกเลี้ยวแลงหนี

เกรือกเกลื่อนเหมือนพาลี ได้มารศรีปรีปึงไป
ฝากน้องต้องติดใจ พิดไสมยอยู่คู่เคียงเอง

เกรือกเหมือนเงื่อนเมื่อครั้ง พาลี
รับนุชอุดดมศรี ฝากน้อง
เสียสัตย์ตัดชนม์ชี พิตรนาศ
เอาเองเพลงปืนต้อง ท่าวล้มไลลาญ

กล่าวจริงยิ่งปานกระษัตร ธตรฐตรัสตัดขาดใย
สู้ละพระรามไป ป่าไกลฉิบสิบสี่ปี

ใจจริงสิ่งนี้พี่ ถือสัตย์
เอาเยี่ยงเพียงจักรพรรดิ์ ผ่านหล้า
คงคำกำจัดรัตน์ ราเมศ
สิบสี่ปีไปช้า ฆ่ามล้างฝูงมาร

โดย พระศรีมโหสถ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s