กาพย์ห่อโคลงพระศรีมโหสถ 1 โดย พระศรีมโหสถ

กาพย์ห่อโคลงพระศรีมโหสถ 1

ร่าย

ศรีสิทธิจิตรสกนธ พิมลพิมตประนตประนม บังคมคัลอัญชวลี ตรีนรเทพผู้ห้าวท้าวผู้หาญ เรืองฤทธิชาญไชยเดช อันวิเศศวิศาล ถ้วนสบสถานตระศักดิ์ จงบริรักษช่วยชี้ ทิศที่ทางใด ผี้ง่ายไสจงได้เหน ขอเปนที่กางที่กั้น กลฉัตรตั้งร่มรมยเกษี ศัลยแสนทวีหมื่นไหม้ จากอยุธยาไทย ที่พึ่งพูนเกษม

กาพย์ห่อโคลง

หญิงชายหลายส่ำซ้อง มามีก้องถ้องแถวทาง
ฝูงบ่าวสาวสำอาง รางชางแกล้งแต่งดูงาม

หญิงชายหลายส่ำซ้อง โนเน
ฝูงบ่าวสาวสรวลเส ยั่วยิ้ม
ดูงานผ่านโลเก ศวรราช
แต่งแง่แพร่พรายพริ้ม พรึบพร้อมพรูมา

ราตรีศรีส่องฟ้า แสงสว่างหล้าฉ่าฉาวชล
คับคั่งนั่งเสียดสน ดูกลเหล้นเต้นหนังรำ

ราตรีศรีส่องฟ้า แสดงโฉม
แสงสว่างกลางโพยมโจม แจ่มฟ้า
มหรสพจบการโลม ใจโลกย
เบียนบ่ายรายเรียงหน้า นั่งล้อมเล็งแล

ลายชายลายนุ่งเกี้ยว ยกย่างเลี้ยวเอี้ยวโอนดู
ดอกไม้ใส่ห้อยหู พรั่งพรูบ่ายม่ายเมียงหญิง

ลายชายลายนุ่งเกี้ยว เกไล
ยกย่างพลางจงใจ จ่อชู้
ทัดเพยียเขี่ยกันไร เพราเพริด
เมียงม่ายกลายกลางสู้ เสียดส้องแลหา

เทวครีศรีสรดแสรง คาดชายแครงแบ่งทองท่อ
เสื้อหย้นหม่นศรีมอ เลื่อมตอเกลี้ยงเมี่ยงโอ่อม

เทวครีศรีเส้งแสด สรรพางค
คาดกร่ายชายทองวาง ร่วงรุ้ง
ศรีฟ้าผาสนองบาง เยาย่อง
อมเมี่ยงเชียงชมดฟุ้ง กลิ่นกลุ้มใจหญิง

เดิรกลางพลางดีดนิ้ว ชูชายหิ้วผิ่วนำเพลง
บ่าวหนุ่มครุ่มเสียงเครง วังเวงหวั่นปั่นใจหญิง

เดิรกลางพลางดีดนิ้ว นำเพลง
ฝูงบ่าวพราวพรูเครง เพรียกพร้อม
หญิงฟังหวั่งใจเลวง รศราค
แย้มอยู่ภู่เฟื่องห้อม เสียดซ้องตาแล

เยื้องกรายผายลีลา สาวสอดตาหว่าใจหวัง
ลักแลแต่เบื้องหลัง ดูหนังหน่ายบ่ายเบือนมา

โชยชายกรายแกว่งเยื้อง ลีลา
สาวหนุ่มชุมชายตา ต่อต้าน
ลักแลแต่ไกลมา เมียงม่าย
นอกปึ่งคนึงในห้าน หื่นเร้าเสียวสมร

ผาดเหนเพญผ่องหน้า โฉมหลากหล้าอ่าเอวกลม
คิ้งก่งทรงในนม แต่งผมไปล่ไรเพริดเพรา

ผาดเหนเพญภาคเนื้อ นวลนม
ตุมเต่งเลงไรผม ไปล่แปล้
อกแบนแอ่นเอวกลม กาเมศ
คิ้วก่งทรงในแท้ แยบยิ้มเปรมปราย

ผิวพรรณกรรณเกษแสง นุ่งท้องแดงแต่งเชิงชาย
ห่มหิ้วริ้วทองพราย เดิรกรายนาดผาดกลางฝูง

ศรีพรรณกรรณเกษเยื้อง ยูรหงษ์
นวยเน่งแฝงฝูงพงษ์ พวกพ้อง
ท้องแดงแต่งชายผจง ลายเลิศ
ห่มสะใบใยหญ้อง หริ่งริ้วทองพราย

ละมุนบุญแต่งแล้ว ละม่อมแก้วแผ้วผันผาย
ละไมไปล่ชูชาย ละเมียดม่ายบ่ายชำเลือง

ละมุนบุญแต่งแกล้ง เกลาเฉลา
ละม่อมกล่อมกลมเปลา เปล่งแก้ม
ละไมไปล่งามเอา ใจโลกย
ละเมียดเอียดละอายแต้ม ต่อล้อฤามี

รศรวยชวยชราบชู้ หลงใหลสู้อยู่จนตาย
หื่นหวนป่วนใจชาย ฤาคลายได้ไฝ่ฝันหา

รศรวยชวยชราบชู้ ชายใด
หลับตื่นมลืนหลงไหล คคว้าง
หื่นหวนป่วนปองใจ รึงราค
ฤาใคร่ไคลคลาข้าง แนบเนื้อนวลสมร

สองแลแปรต้องกัน สองกระสัลปั่นใจหา
สองใฝ่ใคร่กรีธา สองตาต่อจ่อใจหวัง

สองแลแปรต่อต้อง ตากัน
สองใส่ใจยวนยรร ย่อนไส้
สองหวังหญั่งความศัลย์ สมโยก
สองป่วนกวนกามไหม้ รุ่มร้อนหวนโหย

วันนี้พี่พอพบ มาบันจบสบสมนาง
กล้องแกล้งแต่งสรรพางค จะวายเจ้าเปล่าไปฤา

ยามเอยนวันนี้พี่ พอพบ
บุญบ่ายชายมาจบ หนุ่มเหน้า
กล้องแกล้งแต่งงามสบ ตาโลกย
เรียมจะละวางเจ้า เปล่าเปลื้องไปฤา

แมลงภู่สู่เกษร บห่อนเว้นเผ่นพาดคฤา
เอาชราบอาบถูกถือ กระพือปีกผีกแฝงตัว

แมลงภู่สู่ต้องกลีบ บัวบาน
กลั้วกลิ่นบินเมียงมาลย ย่ามย้ำ
เอาชราบอาบคนธาร รวยรื่น
ปีกป้องปคองพานซ้ำ ซ่านฟุ้งหอมหวน

บกลัวตัวจผิด ชีวิตรม้วยด้วยบุษบง
กลิ่นกลั้วมัวเมาหลง ระวงย้ำฉ่ำดวงมาลย

บกลัวตัวต้องสิ่ง เสียชนม์
ใจจ่อต่อโกมล ซุ่นไซ้
อบอาบส่ายเสาวคนธ์ ยีย่ำ
คลึงเคล่าเอารศไล้ ลูบล้วงดวงมาลย

หะห่ายหน่ายใจนัก แมลงภู่จักรักบัวบาน
ชมชราบอาบคนธาร สำราญแล้วแผ่วผันหนี

หะห่ายหน่ายหน้าใคร เสสรวล
แมลงภู่สู่ฤาสงวน ดอกไม้
ชมชราบอาบเอานวล รวยรื่น
กลั้วกลิ่นยินรศได้ เหญื่อแล้วบินหนี

โดย พระศรีมโหสถ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s