กาพย์เห่เรือ 5 โดย เจ้าฟ้ากุ้ง

กาพย์เห่เรือ 5 (ต่อ)

บทเห่กากี (ของเดิม)

กางกรอุ้มโอบแก้ว กากี
ปีกกระพือพาศรี สู่งิ้ว
ฉวยฉาบคาบนาคี เป็นเหยื่อ
หางกระหวัดรัดหิ้ว สู่ไม้รังเรียง

กางกรอุ้มโอบแก้ว เจ้างามแพร้วสบสรรพางค์
ปีกปกอกเอวนาง พลางคลึงเคล้าเต้าจรจรัล

ฉวบฉาบคาบนาคา เป็นภักษาพาผกผัน
หางกระหวัดรึงรัดพัน ดั้นเมฆามาสิมพลี

ดลสถานพิมานมาศ เกลียวกลมสวาทนาฎกากี
เหิมหวลยวลกามี ปรีดาแนบแอบอิงองค์

เริงรื่นชื่นเชยปราง พลางคลึงเคล้าเต้าบุษบง
กอดเกื้อเนื้อนวลหง ปลงสวาทชมสมเสพย์สมร

กากีแน่งน้อยนาฎ อภิวาทประนมกร
ก้มเกล้ากล่าวชอ้อน ซอนซบหน้าตาเมียงมัน

ปักษีกรีฑาชม ภิรมย์เปรมเกษมสันต์
กลมเกลียวเกี่ยวกรพัน ผันยั่วเย้าเคล้าคลึงชม

สองสุขสองสังวาส แสนสุดสวาทสองสู่สม
สองสนิทนิทรารมณ์ กลมเกลียวชู้สู่สมสอง

แย้มยิ้มพริ้มพรักตรา สาภิรมย์สมจิตปอง
แสนสนุกสุขสมพอง ในห้องแก้วแพรวพรรณราย

ลมพัดกลัดเมฆเกลื่อน ฟ้าลั่นเลื่อนแลบแสงพราย
วลาหกตกโปรยปราย สายสินธุ์นองท้องธารา

เหราร่าเริงรื่น ว่ายเคล้าคลื่นหื่นหรรษา
สองสมกลมกรีฑา เปนผาสุขทุกนิรันดร์

บทเห่กากี (ของใหม่)

สุบรรณแผลงเดชล้ำ บินบน
กางปีกบังสุริยน มืดฟ้า
ร่อนลงสู่ไพชยนต์ ปรางค์มาศ
เข้านั่งแอบนุชเคล้า แนบเนื้อนวลสมร

สุบรรณสำแดงฤทธิ์ ให้มืดมิดปิดอัมพร
ร่อนลงตรงบัญชร จรสู่น้องแก้วกากี

กล่าวรสพจนาท สายสุดสวาทเจริญศรี
ผินหน้ามาพาที พี่คือชายชาญสกา

ประสงค์จำนงรัก จึงลอบลักเข้ามาหา
หวังเชิญแก้วกานดา ไปสู่ฟ้าพิมานจันทร์

เสวยรมย์สมบัติพี่ ในสิมพลีเกษมสันต์
แล้วจะพาเจ้าจรจรัล เที่ยวชมชั้นพระเมรุธร

พี่จะชี้ชมทรายแก้ว งามพรายแพร้วเชิงสิงขร
แม่น้ำสีทันดร สิงขรกั้นเป็นกันกง

จะพาชมพิทยาธร ฝูงกินนรแลเหมหงส์
เหล่าสัตว์ตระกูลวงศ์ อยู่ในดงเขาสัตตภัณฑ์

จะได้ชมนารีผล งามสกลดังแสร้งสรรค์
อยู่ยอดเขาอัสสกรรณ ฝูงคนธรรพ์มาชมเชย

จะพาไปไกรลาส เฝ้าเบื้องบาทพระสยม
ดูเทพมาบังคม จับระบำรำผาลา

เทพบุตรตีวงซ้าย สาวสวรรค์ย้ายมาฝ่ายขวา
แทรกเปลี่ยนเวียนไปมา กรคว้าไขว่ไล่พัลวัน

อย่าอาไลยมนุษย์เลย ไปชมเชยพิมานสวรรค์
ว่าพลางทางติดพัน ผันจุมพิตชิดชมนาง

บทเห่กากี (ของเดิม)

กากีกรป้องปัด กรครุฑ
ไยจึงมายื้อยุด เหนี่ยวน้อง
ไม่เกรงพระปิ่นมกุฏ จอมราช เลยนา
มาอาจออกคำพร้อง ล่อเลี้ยวเจรจา

กากีกรป้องปัด ต้องสัมผัสด้วยปักษา
เสียวซ่านดาลกรีฑา มานะใจให้อัปมาน

ตอบรสพจน์วาที ต้องเจ้านี้โอหังการ
ไม่เกรงพระภูบาล ทั้งไภยพาลในอบาย

ถึงเป็นชายชาญสกา ไม่เจตนาอย่างพักหมาย
ฝ่ายเจ้าก็เลิศชาย สายสุริย์วงศ์พงศ์เทวัญ

เสวยทิพย์พิมานทอง ฝูงนางน้องล้วนสาวสวรรค์
ไม่ควรมาผูกพัน จะพากันตกนรกานต์

ซึ่งว่าจะพาชม บรมสุขสนุกสนาน
ขอบรสพจมาน ไม่ควรการอย่าเจรจา

ครุฑฟังสายสุดสวาท ปรามาสกนิษฐา
เจ้าดวงทิพย์มณฑา วาจาจัดสารพัดงอน

พี่ประมาทอาจหาญนัก เพราะจงรักเจ้าสายสมร
เท่าฟ้าแผ่นดินดอน ห่อนกลัวเวรเพราะหวังใจ

ขอฝากไมตรีจิต กว่าชีวิตจะตักไษย
ว่าพลางทางคว้าไขว่ สัพยอกเย้าหยอกนาง

โดย เจ้าฟ้ากุ้ง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s