นิราศธารทองแดง 3 โดย เจ้าฟ้ากุ้ง

นิราศธารทองแดง 3 (ต่อ)

นกกดอดทนสู้ พบงูเห่าเอาปีกบัง
งูโพนพังพานหวัง จะขบตอดบรอดเลย

นกกดอดทนสู้ งูขลัง
งูขบเอาปีกบัง เข็ดเขี้ยว
งูเลิกพังพอนหวัง ขบตอด
ตอดบรอดเลยเลี้ยว หลีกเลี้ยวสูดหนี

ดูหนูสู่รูงู งูสุดสู้หนูสู้งู
หนูงูสู้ดูอยู่ รูปงูทู่หนูมูทู

ดูงูขู่ฝุดฝู้ พรูพรู
หนูสู่รูงูงู สุดสู้
งูสู้หนูหนูสู้ งูอยู่
หนูรู้งูงูรู้ รูปทู้มูทู

นกกระเรียนเวียนลงหนอง ตรอมเที่ยวย่องร้องแกร๋แกร๋
ริมทุ่งกระทุงลอยแพ เดียรดาษแลแหล่เหลือหลาย

นกกระเรียนเวียนว่อนน้ำ เลงแล
ลงย่องร้องแกร๋แกร๋ แจ้มจ้า
ริมทุ่งกระทุงลอยแพ ลงล่อง
บินกลาดกลุ้มท้องฟ้า ร่อนร้องเหลือหลาย

นกแก้วแจ้วเสียงใส คลอใคล้คู่หมู่สาลิกา
นกตั้วผัวเมียคลา ผาแขกเต้าเหล่าโนรี

นกแก้วแจ้วรี่ร้อง เร่หา
ใกล้คู่หมู่สาลิกา แวดเคล้า
นกตั้วผัวเมียมา สมสู่
สัตวาผ่าแขกเต้า พวกพ้องโนรี

นกกระจิบกระจาบมั่ว ปากตะกั่วชายชมพู
นกไส้นกกรอดดู จ้อแจ้อยู่ดูเพรียกไพร

กระจิบกระจาบน้อยน่า เอ็นดู
ปากตะกั่วชายชมพู แห่งห้อม
นกไส้กรอดดูพู พองปีก
จอแจพรังพรั่งพร้อม เพรียกร้องในไพร

กางเขนรำเขนหาง บ่าวขุนพลางกางปีกรา
จินโจ้แกงจืดมา ร้องแจ้วจ้าป่าวังเวง

กางเขนรำไต่ต้น พฤกษา
บ่าวขุนกางปีกรา ปากอ้า
จินโจ้แกงจืดมา พูดเพรียก
นกพริกร้องแจ้วจ้า ป่าก้องวังเวง

นกขมิ้นเหลืองหลากหลาย มีสพายหมายสองคาง
เหลืองอร่ามงามปีกหาง เห็นสำอางช่างมีพรรณ

นกขมิ้นเหลืองก่ำป้อง ปีกหาง
มีสพายหมายสองคาง ค่างแก้ม
เหลืองอร่ามงามปีกหาง เห็นเลิศ
สร้อยสำอางอย่างแต้ม แต่งให้มีพรรณ

ชมคู่หมู่ซั้งแซว ร้องโฉดแก้วแล้วบินไป
เลียนนกหกใดใด ย่อมเลียนได้ให้เสียงแมว

ซั้งแซวเสียงแจ้วส่ง เอาใจ
ร้องโฉดแก้วบินไป มุ่งไม้
เลียนนกสิ่งใดใด เหมือนอยู่
ไม่เพี้ยนเลียนได้ไท้ เล่ห์ร้องเสียงแมว

นกคุ่มซุ่มอยู่นอน ในดงดอนส้อนไคลคลา
ลายเลือนเหมือนนกกระทา แต่ตัวน้อยค่อยเก็ยกิน

นกคุ่มซุ่มอยู่ข้อย ไปมา
ดงดอนซ่อนกายา กระจ้อย
ลายเลือนเหมือนนกกระทา กระแจ่ม
แต่ว่าตัวน้อยน้อย ค่อยเถี้ยวเก็บกิน

นกเงือกอยู่ในโพรงไม้ ผัวฟักไข่เมียผันผาย
เล่นชู้อยู่เสบยสบาย ผัวหมายไว้ให้รวงรัง

นกเงือกอยู่ซอกไม้ เรียงราย
ผัวฟักเมียผันผาย ด่วนได้
เล่นชู้อยู่เสบยสบาย ลืมคู่
ผัวอดอาหารให้ อยู่เฝ้ารวงรัง

ชาติบุษป์พุทธชาตซาบ กุหลาบกนาบทั้งสองทาง
เบงระมาดยี่สุ่นกาง กลีบบานเพราเหล่าดาวเรือง

ชาติบุษป์พุทธชาติขึ้น เคียงกลาง
กุหลาบกนาบสองทาง กลิ่นฟุ้ง
เบงระมาดยี่สุ่นกาง ตรงกลีบ
สาวสาวฉวยชิงหยุ้ง เก็บร้อยรอยกรอง

เพกาสาเกกุ่ม ไม้ตาตุ่มทุมราชา
สุกรมมะยมพวา ไม้หมากข้าขานางเปล้า

เพกาฝักย้อมกุ่ม ผลหนา
ตาตุมทุมราชา เนื่องหน้า
สุกรมมะยมพวา ชมพู่
สาเกไม้หมากข้า อิกเปล้าขานาง

กะจายสยายซร้องนาง ผ้าสไบบางนางสีดา
ห่อห้อยย้อยลงมา แต่ค่าไม้ใหญ่สูงงาม

กะจายสยายคลี่ซร้อง นงพงา
สไบบางนางสีดา ห่อห้อย
ยื่นเลื้อยเฟื้อยลงมา โบยโบก
แต่ค่าไม้ใหญ่น้อย แกว่งเยื้องไปมา

กะเช้าเจ้าบรรจง ปากแฉกตรงทรงหาบหาม
แล่งปืนของพระราม รูปงามดีมีสืบมา

กะเช้านางแต่งเจ้า ผจงงาม
ปากแฉกทรงหาบหาม ห่วงห้อย
แล่งปืนของพระราม ยังอยู่
รูปร่างงามน้อยน้อย งอกขึ้นสืบมา

เล็บนางงามแสล้ม ต้นนางแย้มแกมดองดึง
สุพรรณิกากากระทัง ดอกราชพฤกษ์ซีกไทรไตร

เล็บนางนวยแน่งน้อย พอพัง
นางแย้มแกมดองดึง อีกอ้อย
สุพรรณิกากากระทัง บานแบ่ง
ราชพฤกษ์ซีกดวงย้อย พู่เพี้ยงไทรไตร

ชงโคตะโกตะขบหว้า ต้นตุมกากาฝากลง
ชอบกลต้นมหาหงส์ มะเดื่อดูกลูกนมแมว

ชงโคตะโกหว้า ดาดดง
ตุมกากาฝากลง ติดไม้
นมแมวมหาหงส์ เห็นอยู่
มะเดื่อดูกลูกออกได้ แส่ทั้งสอยกิน

กำจัดสลัดไดขึ้น บนพื้นภูภู่เขาสูง
แคคางยางยูงดูง ต้นตะแบกแปลกกันบาน

สลัดไดกำจัดต้น หางยูง
บนภูภู่เขาสูง หย่งหยื้น
แคคางยางยูงดูง ตรงโตรด
ตะแบกแปลกกันขึ้น เกลื่อนกลุ้มบานไสว

แคฝอยข่อยเข็มข้า ต้นกาลาน่าดอกบาน
งิ้วงับพลับพลึงปาน นิ้วมือเรียมเปรียบเทียนกลึง

แคฝอยข่อยแข่ขึ้น ขนัดขบาน
เข็มกาลาดอกบาน ที่แจ้ง
งิ้วงับพลับพลึงปาน มือเรียม
นิ้วแน่งงามดังแกล้ง ฟั่นด้วยเทียนกลึง

พุมเรียงเคียวคัดเค้า ต้นปู่เจ้าเหล่าจิงจำ
ต้นองุ่นขนุนสำ มลอมะก่อสะตอสะเตียน

พุมเรียงเคียงคัดเค้า บานช้ำ
ปู่เจ้าเหล่าจิงจำ ไขว่ขึ้น
ต้นองุ่นขนุนสำ มลอมาก
มะกอสะตอสะเตียนพื้น เลี่ยนเกลี้ยงตลิบเตียน

กำจายรายท้องที่ ต้นลิ้นจี่ทีทางจร
กลำเพาะเงาะเรียงสลอน สท้อนพวงพะงวงชุม

กำจายรายทีท้อง ดงดอน
ลิ้นจี่ที่ทางจร ป่ากว้าง
กลำเพาะเงาะเรียงสลอน ทรงลูก
สท้อนลางสาดสล้าง ลูกเลื้อยพะงวงชุม

จิงจ้อยอยมโดย ดวงรายโรยโชยชายชม
ฉิ่งชี่ถี่ทางสม ร่มรื่นสนุกปลุกปลื้มใจ

ยมโดยยอจิ่งจ้อ สลอนสลม
ดวงโรยโชยชายชม ชื่นหน้า
ฉิ่งชี่ถี่ทางสม เย็นเฉื่อย
ร่มรื่นสนุกริกหร้า ปลุกปลื้มใจหญิง

กล้วยไม้ห้อยต่ำเตี้ย นมตำเรียเรี่ยทางไป
หอมหวังวังเวงใจ ว่ากลิ่น แก้ว แล้วเรียมเหลียว

กล้วยไม้ห้อยย้อยคลี่ ดวงไสว
นมตำเรียรายไป กลิ่นกล้า
หอมหวังวังเวงใจ รสราด
ว่ากลิ่นแก้วแล้วข้า หยุดยั้ง แลเหลียว

ทองกวาวคราวดอกแดง เชิงจำแจงแดงเหียนหัน
ลำไยไม้มูกมัน เคี่ยนตะเคียนเลี่ยนรังเรียง

ทองกวาวคราวดอกพร้อม แดงฉัน
เชิงจำแจงเหียงหัน เหี่ยวต้น
ลำไยไม้มูกมัน เฟืองฝ่อ
เคี่ยมตะเคียนเลี่ยนต้น หมู่ไม้รังเรียง

เจตพังดีสีเสียดสรล พรมคดปนคนทาดง
เล็บครุฑสุดสูงระหง ต้นเต่าร้างกร่างแต้วกะโดน

สรลสร้อยสีเสียดขึ้น เปนกง
พรมคดคนทาดง ด่านกว้าง
เจตพังคีสูงระหง พังอาด
เล็บครุฑต้นเต่าร้าง กร่างแต้วกะโดนหนา

ตรดตรวยสลวยร่มชื้อ สะตอสะตือชื่อหลายมาน
มะหาดมะตาดแสมสาร มะตูมมะขวิดจิตมูลเพลิง

ตรดตรวยสลวยร่มชื้อ เสถียรสถาน
สะตอสะตือชื่อหลายมาน มากพ้น
มะหาดมะตาดแสมสาร สนับสนุ่น
มะตูมมะขวิดติดต้น ดกไม้เจตมูล

โดย เจ้าฟ้ากุ้ง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s