นิราศธารทองแดง 1 โดย เจ้าฟ้ากุ้

นิราศธารทองแดง 1

…….(เนื้อความตอนต้นสูญหาย)……

เกลื่อนกรูหมู่จัตุรงค์ เปนกันกงเรียบเรียงไป
ทรงช้างระวางใน เทพลีลาหลังคาทอง

เกลื่อนกรูหมู่แห่ห้อม เรียงไสว
เสด็จพุดตาลทองไคล หว่างเขรื้อง
ทรงช้างระวางใน มีชื่อ
เทพลีลาเยื้อง ย่างแห้นหลังดี

เครื่องสูงเพราเพริศพราย ชมชุมสายซ้ายขวาเคียง
ธงไชยธงฉานเรียง ปี่กลองชนะตะเต่องครึม

กลองทองตีครุ่มครึ้ม เดิรเรียง
จ่าตะเติงเติงเสียง ครุ่มครื้น
เสียงปี่รี่เรื่อยเพียง กระเวก
แตร้นแตร่นแตรฝรั่งขึ้น หวู่หวู้เสียงสังข์

นักสนมกรมชแม่มี่ ขี่ช้างกูบรูปโลมใจ
พักตราอ่าผ่องใส นุ่งห่มโอ่โสภาจริง

นักสนมกรมชแม่เจ้า ทั้งหลาย
ขี่ช้างกูบดาวราย แจ่มหน้า
พักตราผ่องใสสาย สุดสวาท
นุ่งห่มโอ่โถงผ้า อร่ามริ้วทองพราย

เพริศเพราเหล่านางห้าม รูปทรงงามตามเสด็จไป
ผมมวยรวยริมไร ม่านปีกนกวกวงวัง

เพริศเพราเหล่านางห้าม งามนัก
รูปงามตามแลลักษณ์ ลูบท้อง
ผมมวยรวยไรอรรค ชาเยศ
ม่านปีกนกปกป้อง ห่อหุ้มเดิร

เที่ยวเล่นเปนเกษมสุข แสนสิ่งสนุกปลุกใจหวัง
เร่งร่ายผายผาดผัง หัววริกรื่นชื่นชมไพร

สุขเกษมเปรมหน้าเหลือบ ลืมหลัง
แสนสนุกปลุกใจหวัง วิ่งหรี้
เดิรร่ายผายผันยัง ชายป่า
หวัวร่อรื่นชื่นชี้ ส่องนิ้วชวนแล

พังพลายหมู่ลายหซร้อง ในเถื่อนท้องร้องระงมดง
ธารน้ำคร่ำกันลง เล่นน้ำแน่นแคร้นชมกัน

ฝูงช้างสล้างใหญ่น้อย พังพลาย
ทอกโทนพินายหลาย ส่ำถ้วน
ทองแดงเผือกเนียมราย ในเหล่า
ลงท่าน้ำดำป้วน เล่นร้องฮูมแปร๋น

กระบือโคโขล่ร้องเที่ยว เขาเสี้ยมเสี้ยวเสียวใจหาย
เลมหล้าอาหารชาย ป่าริมทุ่งวุ้งวงเขา

กระบือโคโขล่ร้องเที่ยว เขาเสี้ยมเสี้ยวเสียวใจหาย
เขาเซี่ยมเซียวใจหาย ทดน้ำ
เลมหล้าอาหารชาย ริมป่า
ลงล่องท่องท้องน้ำ ปลักแฉ้กลางตม

กวางทรายร่ายกินหญ้า สุกรป่าพาพวกจร
สุนัขในไล่เห่าหอน ตามเปนหมู่พรูเพรียกเสียง

กวางทรายร่ายเสพย์หญ้า ดงดอน
หมูป่าพาเพื่อนจร ลูกล้อม
สุนัขจิ้งจอกหอน หลายเหล่า
เปนหมู่พรูเพรียกห้อม เห่าอื้ออึงเสียง

กระทิงวิ่งทั้งคู่ ล่ำเติบตรูดูกำยำ
หน้าด่อนท่อนตัวดำ เขาเข้าวงก่งรอมงาม

กระทิงวิ่งทั้งคู่ ขันขำ
ล่ำเติบดูกำยำ โป่งป้อม
หน้าด่อนท่อนตัวดำ แรงเลิศ
เขาเค่าวงก่งง้อม แปล่มเสี้ยมรอมงาม

มีหมีพีดำขลับ ขึ้นไม้ผับฉับไวถึง
เรี่ยวแรงแขงขันขึง กัดโพรงไม้ได้ผึ้งกิน

มีหมีดำขลับหน้า เปนมัน
ขึ้นไม้ผับฉับพลัน ขบขึ้ง
เรี่ยวแรงแขงข้างขยัน สามารถ
กัดฉีกไม้ได้ผึ้ง คาบเคี้ยวพลางหวาน

เสือโคร่งยงปีปเปรี้ยง แอบโอนเฉียงเสียงพึงกลัว
ร้ายยวดหนวดเพราพัว ลองเล็บเล่นเผ่นโผนผาย

เสือโคร่งยงปีปเปรี้ยง สยองหัว
ศัพทสำเนียงพึงกลัว ทั่วแคว้น
ร้ายยวดหนวดเพราพัว ตามุ่ง
ลองเล็บเล่นเผ่นแหล้น โลดเลี้ยวโผนผาย

เสือเหลืองเมืองเชื่องหน้า อ้ายพรานป่าล่ากินฉมัน
เรี่ยวแรงแขงดุจกัน กับเสือโคร่งโกงเสมอสมาน

เสือเหลืองยงแยกเขี้ยว ยิงฟัน
อ้ายด่างลายสพายสมัน คาบเคี้ยว
ปีปเปรี้ยงเสียงขยาดขยัน ไวว่อง
ปูนเปรียบเสือโคร่งเลียว โลดแล่นเสมอสมาน

เสือดาวคร่าวขึ้นไม้ วิ่งว่องไวได้โดยพลัน
สัตว์ใดไปใกล้มัน โจนยุดถนัดกัดกินไป

เสือดาวคร่าวขึ้นไม้ มองขยัน
วิ่งว่องไวฉับพลัน นั่งไม้
สัตว์ใดใกล้กลายมัน ในร่ม
โจนยุดถนัดกัดได้ ขย้ำก้มกินหลัง

ลมาดผาดเริงแรง ฟันฟางแขงแกล้งกัดวัลย์
เถาใหญ่ใกล้ปากมัน กัดขาดสนิธติดปากไป

ลมาดอาจร่านเหรี้ยว แรงขยัน
ฟันฟางคางแข็งวัลย์ กิ่งเกี้ยว
เถาใหญ่ใกล้ปากมัน คาคาบ
กัดขาดสนิทติดเขี้ยว ย่ำย้ำกินพลาง

โคแดงแจ้งกินอยู่ ยืนเป็นหมู่คู่เคียงคลา
ลูกน้อยค่อยตามมา เที่ยวเล็มรบัดกัดปลายกิน

โคแดงแจ้งอยู่ล้อม กินเกลียง
ยืนเป็นหย่อมพร้อมเพรียง พรั่งหน้า
ลูกน้อยค่อยตามเคียง แนมแม่
เที่ยวเล็มรบัดกัดหญ้า อ่อนอ้วนปลายเคลีย

โคเพลาะฉะเพาะทุ่งออก แร่งเป็นศอกหนอกสูงเถลิง
เขาโตโคล่ร้องเริง เมียลูกน้อยค่อยตามกัน

โคเพลาะฉะเพาะทุ่งแหล้น ลองเชิง
แร่งศอกหนอกสูงเถลิง เถื่อนเถ้า
เขาโตโคล่ร้องเริง ชมหมู่
เมียลูกน้อยค่อยเคล้า แม่เนี้ยวกินนม

ฝูงฟานผ่านเถื่อนถ้อง เดิรปีบร้องก้องพงไพร
เที่ยวกินถิ่นฐานใด มีน้ำหญ้าอาหารเนา

ฝูงฟานผ่านเถื่อนถ้อง แถวไศล
เดิรเปิบร้องก้องไพร เกลื่อนกลุ้ม
เที่ยวกินถิ่นฐานใด แดนโป่ง
มีหญ้าน้ำผงพงผุ้ม บ่ายเข้านอนเนา

ลมั่งพรั่งดงกว้าง เขาสองข้างกางโจงโครง
รูปร่างกวางโอ่โถง ฝีเท้าวิ่งยิ่งกว่ากวาง

ลมั่งเขาคู่ตั้ง กางโกง
สองข้างเคียงโจงโครง แตกต้น
รูปร่างกวางโอ่โถง ดีกว่า
ฝีเท้าวิ่งยิ่งพ้น แล่นล้ำเลยกวาง

สิงคนัดเขาเสี้ยมเสี้ยว บิดเปนเกลียวเรียวสูงแหลม
ตัวต่ำดำมอมแมม ย่อมแล่นโลดโดดโจนลอย

สิงคนัดเขาเสี้ยมเซี่ยว สูงแหลม
บิดเปนเกลียวเรียวแนม คู่หยื้น
ตัวต่ำดำมอมแมม คราวตื่น
ย่อมแล่นโลดโดดขึ้น สู่ฟ้าโจนลอย

เลียงผาอยู่ภูเขา หนวดพรายเพราเขาแปล้ปลาย
รูปร่างอย่างแพะหมาย ขนเหม็นสาบหยาบเหมือนกัน

เลียงผาอยู่พ่างพื้น ภูเขา
หนวดภู่ดูเพราเขา ไปล่ท้าย
รูปร่างอย่างแพะเอา มาเปรียบ
ขนเหม็นสาบหยาบร้าย กลิ่นเกล้าเหมือนกัน

งูเหลือมเอื้อมพันไม้ หางกระหวัดไว้ใฝ่อาหาร
เนื้อกวางย่านเดิรพาน หย่อนตัวกระหวัดรัดกลมกิน

งูเหลือมเกี่ยวไม้ใฝ่ อาหาร
หางกระหวัดโยนยาน แย่งไว้
เนื้อกวางสุกรฟาน เดิรด่วน
หย่อนตัวกระหวัดรัดไว้ ปากอ้าอมกิน

งูเหลือมกินสุกร อึ้งทึ่งนอนห่อนเลื้อยไป
หน่อไม้ขึ้นมาไช ท้องแทงตลอดรอดคลาคลืน

งูเหลือมกินลมั่งเนื้อ กวางฟาน
บ่ห่อนสุดคลาคลาน อิ่มอึ้ง
นอนใกล้ก่อไผ่สาน แซมหน่อ
แทงตลอดหลังขาดขรึ้ง เมื่อเลื้อยคลายไป

หมูเม่นเห็นพรอมแพรม ขนตัวแหลมแซมนักหนา
ใครปะจะจับมา พองขนสบัดสลัดถูกแทง

หมูเม่นขนเสี้ยมทั่ว กายา
ขนแหลมแซมหนั่นหนา แน่นซร้อง
ใครปะจะจับมา ดูเล่น ก็ดี
พองขนสบัดสลัดต้อง ติดหน้าถูกแทง

เสือปลาล่ากินปลา ริมน้ำท่าหาเหยื่อแฝง
ปลาว่ายสวายหางแดง ฉวยได้ถนัดกัดเร่กิน

เสือปลาปลาเวียนหว้าย ตีแปลง
ริมท่าหาเหยื่อแฝง อยู่ใกล้
ปลาว่ายสวายหางแดง เปนหมู่
ฉวยถูกถนัดกัดได้ คาบเว้เร่กิน

กระต่ายหลายพงศ์พรรค์ เต้นชมจันทร์หันตัวตาม
ซ่อนซุ้มชุมเหลือหลาม ยามออกเล่นเต้นชมกัน

กระต่ายหลายพวกพ้อง พรรค์งาม
ชมชื่นแสงจันทร์ตาม ไล่เหล้น
ซ่อนซุ้มชุมเหลือหลาม หลายเหล่า
ยามเมื่อออกเล่นเต้น โลดเลี้ยวชมกัน

โดย เจ้าฟ้ากุ้ง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s