เมืองด่านตะวันตก โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เมืองด่านตะวันตก

ฟ้าที่นี่สีครั่งดั่งน้ำเลือด ทิ้งชายเชือดชวากเขาตัดเงาไผ่
ม่านสีดำกำลังจะบังไพร และน้ำในแควน้อยค่อยเลือนราง

กลางคืนคือความหนาวแห่งราวป่า สัตว์นานาบรรเลงเพลงต่างต่าง
เดือนทแยงแสงลอดยอดยูงยาง เสียงน้ำค้างพร่างหล่นเหมือนฝนปราย

กลางวันคือความไหม้แห่งไฟแดด อันเผาแผดเป็นตัวเต้นรัวส่าย
ทั้งดงเถื่อนเหมือนจะเริ่มละลาย ตะวันชายบ่ายเย็นเหมือนเป็นปี

เราคือผู้อยู่ที่นั่นวันคืนเฝ้า พิทักษ์เขตเทือกเขาตะนาวศรี
ตรวจตะเวนเวียงด่านกาญจน์บุรี จรดเจดีย์สามองค์ตรงชายแดน

ณ ด่านด้านตะวันตกเราปกป้อง แผ่นดินทองของเราเราหวงแหน
ระเหยหอมพยอมป่ามาทดแทน ถึงไม่แม้นมะลิฟ้าก็ค่าซึ้ง

เราจะอยู่ที่นี่หรือที่ไหน จึงไม่ไกลเกินจิตจะคิดถึง
ตราบที่เราเฝ้ารักเป็นหลักตรึง ร่วมเป็นหนึ่งเพื่อเน้นความเป็นไทย

โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s