นพมาศ โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

นพมาศ

ศรีศรีสมโภช โสรจสรงทรงเครื่อง
จำรัสรองเรือง เลืองหล้าราศรี
ข้าน้อยนพมาศ อภิวาทวันทนี
เบื้องบรรพพิธี กฤติยานาริน

ศรีศรีจะสมโภชโสรจสรง ตั้งน้ำลงวงด้ายสายสิญจน์
จำเริญพระปริตรดหมดมลทิน อังคาสพระภิกษุสิ้นเสร็จภิญโญ

แล้วถวายชัยทานอันประณีต ส่ำสังคีตฆ้องประโคมคระโหมโห่
พราหมณาจารย์บรรลือสังข์ศัพท์เทโว อิศวรเวทวิษโณโมทนา

ข้าน้อยนั่งเหนือตั่งไม้ชัยพฤกษ์ พรรลึกร่ำร้องกรองกถา
ให้ผินพักตร์ต่อเบื้องบูรพา เป็นมหาศุภมิ่งมงคลชัย

ใบชุมแสงสดแย้มแซมซ้องผม ทัดทรงสมศรีสวัสดิ์จำรัสไข
พราหมณ์ก็นำปัญจมหาชลาลัย อันลอยไว้ด้วยเบญจอุบล

โสรจสรงพระเทวรูปแล้ว เชิญน้ำแก้วสู่สังข์ขึ้นหลั่งหล่น
ชโลมรดหยดกระเซ็นเย็นสกนธ์ เป็นสวัสดิมงคลมิ่งมนต์ใจ

ดวงดอกอุทุมพร ทั่วนครหายากฉันใดไฉน
จะหาสารศรีเสวตในแดนไพร ยากจะได้ดั่งประสงค์ที่จงจินต์

จะหานางกัลยาณีนารีปราชญ์ ประหนึ่งอนงค์นพมาศอย่าหมายถวิล
จะหาได้ในท้องพระธรณิน ก็ด้วยบุญเจ้าแผ่นดินอย่างเดียวเอย

โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s