ฉิมพลี โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ฉิมพลี

จะกอดแก้วด้วยกลอนขจรกรุ่น เป็นอกหนุนอุ่นเนื้อเมื่อนอนหนาว
แล้วร้อยดาวเรียงดวงเป็นรวงดาว สว่างพราวกะพริบพริ้มชมฉิมพลี

ประจงจูบกลางใจไกลกระเจิด ลอยเตลิดล่องหล้ามาเรื่อยรี่
อิสินธรผ่านสุทัศน์ข้ามนัทธี พี่จะชี้พลางเชิญให้เพลินชม

สีทันดรจรดลลอยด้นดั้น หลากสีสันชลาลัยพิไลสม
หมู่มังกรนาคเกี้ยวกันเกลียวกลม ติมิงค์ล่มธารหลั่งถั่งทลาย

ครั้นข้ามพ้นสัตตภัณฑ์ทิวบรรพต ประมาณหมดพระสุเมรุเขม้นหมาย
วิทยาธรเยือนเหมือนนิยาย คนธรรพ์รายอสุรินทร์กินรา

เลียบวิมานโลมละไมในนิมิต อันโสภิตวิจิตรพ้นบนเนินผา
แล้วดำดั้นอโนดาตดาษดา บุษบาเบิกบานสะท้านใบ

พลันฉิมพลีวิมานไพรไม้งิ้วผัน ทั่วทวีปหิมวันต์ก็หวั่นไหว
วิชชุแปลบแปลบ เปรี้ยง เปรี้ยงเปรี้ยงไป จนอ่อนใจกระเจิงจัดอัศจรรย์

โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s