นิราศภูเขาทอง ๑ โดย สุนทรภู่

นิราศภูเขาทอง ๑

นิราศภูเขาทอง ได้รับการยกย่องว่าเป็นนิราศเรื่องเยี่ยมที่สุดของสุนทรภู่ ซึ่งแต่งเมื่อครั้งเดินทางไปนมัสการเจดีย์ภูเขาทอง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คาดว่าไปในราวปี พ.ศ.๒๓๗๑ หลังจากเกิดมีเรื่องมีราวที่วัดราชบูรณะฯ ขณะนั้นสุนทรภู่มีอายุราว ๔๒ ปี

นิราศเรื่องนี้ไม่ยาวนัก แต่พร้อมไปด้วยกระบวนกลอนอันไพเราะ และแง่คิดสำหรับการดำรงชีวิต อาจเป็นด้วยสุนทรภู่ได้บวชมาหลายพรรษาแล้ว และได้ตระหนักถึงความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้น เส้นทางเดินทางจะคล้ายกับนิราศพระบาท เพราะออกจากพระนครทวนแม่น้ำขึ้นไปทางเหนือ หากสังเกตความเปรียบเทียบ นิราศภูเขาทองกับนิราศพระบาท ซึ่งสุนทรภู่แต่งขึ้นเมื่อรุ่นหนุ่มอายุเพียง ๒๑ ปี จะเห็นว่าสุนทรภู่คิดเห็นสุขุมขึ้นอย่างไร

นอกจากนี้ แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จสวรรคตไปหลายปีแล้วก็ตาม แต่ความจงรักภักดีของท่านสุนทรภู่ในพระองค์ ก็มิได้เสื่อมคลายไปแม้แต่น้อย จะเห็นได้จากการที่สุนทรภู่ ยังคร่ำครวญรำพันถึงพระองค์อยู่ตลอดการเดินทางในนิราศเรื่องนี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s